Dovoľte, aby sme vám pomohli.

Carsharing je zdieľanie automobilov. Je to moderný a ekologický spôsob ako využívať automobil kedykoľvek potrebujete bez potreby jeho vlastnenia.

ShareCar umožňuje využívať automobil práve vtedy keď ho potrebujete. Ak automobil nepotrebujete, prenechajte ho ostatným užívateľom, ktorí práve automobil potrebujú.

ShareCar poskytuje svoje vlastné autá. Zdieľanie Vašich áut u nás nie je možné.

Využiť naše služby môžete aj iným spôsobom, a to zdieľanou jazdou. O čo vlastne ide? Ponúkame Vám možnosť „prizvať“ si spolucestujúceho, aby ste vyplnili miesto v aute a znížili tak svoje náklady, a aj náklady spolucestujúceho.

Ako? Jednoducho - ušetrite a odvezte sa viacerí naraz jedným smerom.

Zatiaľ je možné využívať naše služby v meste Nitra.

Áno, plánujeme sa rozširovať do ďalších miest. Môžete nám zasielať Vaše požiadavky na ShareCar vo Vašom meste.

V cene za prenájom auta sú započítané pohonné hmoty, poistenie, údržba automobilu, sezónne prezutie (letné a zimné pneumatiky), mestská parkovacia karta a diaľničná známka.

Prenájom auta sa účtuje na základe počtu využitých hodín a najazdených kilometrov. To znamená, že koľko budete mať auto, toľko Vám naúčtujeme. Jednoduché!
Účtuje sa každá začatá pol hodina od odomknutia auta čipovou kartou alebo mobilom po zamknutie auta čipovou kartou alebo mobilom.

Vstupný depozit je záloha za prenájom automobilov ShareCar. Je to naša zábezpeka voči Vám.

V prípade, že sa rozhodnete ďalej nevyužívať naše služby, vstupný depozit Vám vrátime v plnej výške.

Áno, autá sú zákonne aj havarijne poistené. V prípade nehody prosím poskytnite súčinnosť polícii a záchranným zložkám.

Spoluúčasť sa počíta podľa výšky škody a podľa Vami zvolenej možnosti pripoistenia.

Áno, môžete. Je možné sa zaregistrovať do ShareCar ako právnická osoba, vtedy budú všetky jazdy účtované na túto právnickú osobu.

Pokiaľ jazdíte ako súkromná osoba a chcete len jednotlivú jazdu nechať fakturovať na právnickú osobu a dá sa aj to. Pri rezervácii auta zvoľte „služobná jazda“ a do poznámky napíšte názov právnickej osoby.

Do emailu nám napíšte kontaktné údaje danej právnickej osoby.

Rezervovať auto si môžete jednoducho cez aplikáciu SHARE CAR. Aplikáciu je dostupná pre Android alebo iOS. V prípade, že používate iný operačný systém, alebo z nejakého dôvodu aplikácia nefunguje kliknite vpravo hore na ``Rezervovať auto`` a dostanete sa do našej webovej aplikácie.
Na prihlásenie sa do aplikácie zadajte meno a heslo, ktoré ste dostali po potvrdení registrácie.
Už vám nič nebráni vo využívaní naších áut.

Každé auto má svoju vyhradenú parkovaciu zónu. Auto treba vrátiť do tej istej zóny, z ktorej ste si ho požičali.

ShareCar môže využívať každá osoba, ktorá vlastní vodičský preukaz a je staršia ako 21 rokov.

1. Ako prvé si treba vytvoriť online rezerváciu na určitý čas a pre konkrétne auto. Bez vytvorenej rezervácie nie je možné auto otvoriť.

2.Auto odomknete cez aplikáciu v mobile príkazom ``začať rezerváciu``, alebo priložením čipovej karty ku čítačke umiestnenej za čelným sklom auta.

YIT Nuppu
2a.Obyvatelia projektu Nuppu začínajú rezerváciu výhradne cez aplikáciu v mobile príkazom ``Začať rezerváciu``

3. Počas rezervácie používate na zamkýnanie a odomkýnanie auta klasický kľúč od auta, ktorý nájdete v aute. Na konci rezervácie zamknete auto čipovou kartou priložením karty ku čítačke umiestnenej za čelným sklom auta, alebo pomocou rezervačného systému ShareCar v mobile.

YIT Nuppu
3a. V autách pre obyvateľov projektu Nuppu sa nenachádzajú klúče od auta. Auto naštartujete a vypnete tlačíkom Start/Stop. Pre zamknutie a odomknutie auta počas rezervácie používate aplikáciu v mobile, tlačidlá zamknúť a odomknúť. V prípade, že sa nachádzate na miestach so zlým alebo žiadnym signálom, na zamknutie a odomknutie auta používate čipovú kartu.

V skrinke spolujazdca v aute je uložená palivová karta CCS. Pomocou tejto karty zaplatíte palivo pre ShareCar auto na náš účet. PIN kód sa Vám zobrazí na displeji rezervačného systému po vybratí paliovej karty z jej držiaku.

YIT Nuppu
PIN k palivovej karte nájdete na obale od palivovej karty v skrinke spolujazdca.

Palivovou kartou CCS je možné tankovať na čerpacích staniciach SLOVNAFT a SHELL.

Ak potrebujete tankovať palivo na inej čerpacej stanici, zaplatťe za palivo v hotovosti, na daňový doklad napíšte Vaše meno, aby sme Vás vedeli identifikovať a odložte ho do obálky v skrinke spolujazdca. Sumu za palivo Vám v plnej výške odrátame z faktúry za prenájom auto ShareCar.

Platba súkromnou platobnou kartou je zakázaná!

Áno, môžete dať umyť ShareCar auto. Použite na to prosím kartu CCS, ktorá je uložená v aute.

Áno, je to možné. Aktuálne je k dispozícii detská sedačka, strešné nosiče a nosič na bicykle.

V prípade požiadavky na príslušenstvo prosím napíšte email na info@sharecar.sk s informáciou o aké príslušenstvo žiadate a čas na ktorý si prajete auto rezervovať, aby sme Vám mohli auto pripraviť včas aj vrátane Vášho požadovaného príslušenstva.

Áno, môže ho šoférovať aj iná osoba, ktorá má vodičské oprávnenie, ale majte na pamäti, že zodpovedný za auto ste stále Vy.

Áno, môžete s autom vycestovať do zahraničia. Prosíme Vás, informujte nás vopred o takomto zámere, pretože v niektorých krajinách sa vyžaduje mať so sebou súhlas majiteľa vozidla.

Diaľničné poplatky v zahraničí si platíte Vy ako užívateľ auta.

Áno, môžete mať viac čipových kariet na jeden účet napríklad pre členov rodiny alebo pre zamestnancov.

Každá ďalšia karta je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Pri technickej poruche odstavte auto na bezpečnom mieste, napríklad na krajnici alebo na parkovisku. Potom nám zavolajte na telefónne číslo +421 948 299 671 a My Vám poradíme ako ďalej.

Pri zdravotných problémoch ako prvé prosím kontaktujte záchranné zložky.

PRÁVNE INFORMÁCIE

NRCAR, s.r.o., prevádzkovateľ ShareCar, so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 51256011 DIČ: 2120658320, Spoločnosť zapísaná do obchodného registra Oddiel Sro, číslo vložky 44669/N

1. Ak ste Užívateľom ShareCar a nie ste spokojný/á so službami, ktoré vám ShareCar poskytuje, tento Reklamačný poriadok upravuje proces vybavenia vašich reklamácií.

2. Aby mohla byť vaša reklamácia náležite vybavená, skontrolujte, či ste uviedli nasledujúce informácie:

a) Meno, priezvisko, adresu,
b) Popis reklamácie,
c) Označenie skutočností, ktoré poukazujú na reklamáciu a vaše tvrdenia (dôkazy),
d) Akú formu nápravy žiadate,
e) váš podpis (pokiaľ reklamáciu doručujete písomne alebo osobne)

3. Pokiaľ sa rozhodnete podať reklamáciu, môžete tak urobiť pomocou Komunikačných kanálov podľa VOP: e-mailom na adresu info@sharecar.sk, poštou na adresu sídla: NRCAR, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra alebo osobne do rúk osoby z vedenia spoločnosti.

4. Po úspešnom odoslaní reklamácie vám ShareCar pomocou Komunikačných kanálov potvrdí jej prijatie, a informuje vás o spôsobe a termíne jej vybavenia. ShareCar vybaví vašu reklamáciu bez zbytočného omeškania, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia. V zložitých prípadoch ShareCar vybaví vašu reklamáciu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia, pričom vás na túto skutočnosť a dôvody vopred upozorní do 30 dní odo dňa prijatia.

5. Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať všetky potrebné informácie na jej riadne vybavenie, vyzve vás ShareCar na doplnenie reklamácie v dodatočnej lehote. Pokiaľ tak v dodatočnej lehote neurobíte, bude vaša reklamácia vyhodnotená ako neoprávnená.

6. Náklady na zaslanie a prípravu reklamácie nesiete vy. Náklady na vybavenie reklamácie na seba berie ShareCar; tým ale nie je dotknuté právo ShareCar na náhradu vzniknutých nákladov v prípade neoprávnenej reklamácie.

7. V prípade, že sa reklamácia týka služieb tretej strany, ktorú ShareCar využíva, odporučí vám ShareCar obrátiť sa s reklamáciou priamo na tretiu stranu; ShareCar vám bude nápomocný pri jej riešení v maximálnej možnej miere.

8. V prípade sporu a nespokojnosti s výsledkom vybavenia reklamácie a nemožnosti dosiahnutia zmieru so ShareCar sa prípadne môžete obrátiť na súd.

9. Vzťahy medzi vami a ShareCar neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadi Zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) ShareCar a všeobecne záväznými predpismi. Neprehliadnite pojmy začínajúce veľkým písmenom. Ich význam je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach ShareCar.

10. ShareCar je oprávnené zmeniť tento Reklamačný poriadok a jeho aktuálnu verziu zverejniť na internetových stránkach www.sharecar.sk a pomocou Komunikačných kanálov najneskôr v deň účinnosti.

11. Reklamačný poriadok je účinný od 1.5.2018

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Vďačne Vám podaríme