Projekt mobility aj vo Vašom meste.

Navrhneme, zrealizujeme a pomôžeme Vám prevádzkovať Váš vlastný projekt zdieľaných áut.  Poskytujeme kompletné softvérové a hárdverové riešenie. Zároveň budete zapojený do systému SHARE CAR s možnosťou využívať všetky autá v systéme. To znamená, ďalšie výhody pri cestovaní z mesta do mesta a využívaní zdieľaných áut na viacerých miestach na Slovensku.

Náš cieľ je spolupracovať s mestami, obcami a komunitami na Slovensku v projektoch mobility a zdieľanej dopravy a tým prispievať k modernej a efektívnej doprave v kombinácií s ďalšími druhmi dopravy ako mestskou hromadnou dopravou a bicyklami. Auto vidíme ako efektívny spôsob individuálnej dopravy, ktorý je dobre kombinovateľný s ďalšími druhmi dopravy. Práve dobrá kombinovateľnosť zabezpečí efektívne využívanie dopravy práve vtedy keď to potrebujete.

Myšlienka komunálnych automobilov je mať k dispozícií automobily pre ľudí žijúcich v mestách alebo komunitách. Využívajú ich všetci užívatelia v systéme. Automobily sú verejne dostupné, fungujúce nonstop s online rezervačným systémom, tým pádom pozitívne prispievajú k mestskej mobilite .

Výhody pre užívateľov

 1. Znižovanie počtu automobilov na cestách.
 2. Zlepšovanie dopravnej situácie, menej automobilov znamená menšie dopravné zápchy.
 3. Menej automobilov na cestách znamená pozitívny vplyv na životné prostredie.
 4. Menej automobilov bude mať za následok zmenšovanie parkovísk potrebných pre automobily a teda rozvoj zelených plôch v mestách.

Výhody pre mestá a komunity

 1. Autá môžu byť vo vlastníctve mesta alebo komunity a príjmať zisk z ich prenájmu
 2. SHARE CAR ako prevádzkovateľ systému sa postará o zriadenie a fungovanie systému zdieľaných automobilov.
 3. SHARE CAR sa postará o správny výber automobilov elektrické aj benzínové, aby bolo pokryté ako úzke centrum mesta tak aj okrajové časti a možnosť vycestovať s autom aj na výlet. Lebo zdieľané automobily sú aj o možnosti mať každý deň to správne auto, či už sa jedná o nákup v meste alebo rodinný výlet a to bez nutnosti vlastniť viacero automobilov v rodine.
 4. Flexibilný online rezervačný systém
 5. Možnosť súčasnej správy automobilov verejne zdieľaných pre občanov ako aj neverejne zdieľaných pre komunity alebo uzavreté skupiny,
 6. Zefektívnenie využívania služobných automobilov, prípadne zníženie ich počtu.
 7. SHARE CAR sa postará o kompletnú správu systému rezervácií vrátane fakturácie

 

To všetko znamená minimálne prevádzkové náklady a minimálne časové zaťaženie pre mestá a komunity. Celú správu systému zdieľaných automobilov prenechajte na nás.